Skip to main content

Pristatymas ir atsiskaitymas už prekes

  1. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
    1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą www.paysera.lt, arba www.stripe.com, arba atlikdamas banko pavedimą pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.
    2. Prekių pristatymas
    3. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje www.dezifog.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
    4. Prekių pristatymo paslauga:
      1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
      2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
      3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
    5. Pristatymo būdai:
      1. Gavėjo nurodytu adresu;
      2. Prekių atsiėmimas pardavimo vietoje.
  2. Prekių pristatymo terminas yra ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos.
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  4. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
  5. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
  6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
  7. Prekių grąžinimas
   1. Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), gali bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį nuo prekių gavimo momento, nenurodydamas priežasties, atisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes.
   2. Norėdamas atsisakyti sudarytos sutarties, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
   3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą – sąskaitą-faktūrą.
   4. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti:
    • Nenaudotos;
    • Tvarkingos išvaizdos;
    • Originalioje, nepažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimu nelaikomi tokie pažeidimai, kurie yra būtini prekei apžiūrėti);
    • Pilnos komplektacijos (jei prekė buvo sukomplektuota).
   5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes, jei jos neatitinka šių Taisyklių 4.1.-4.4. punktuose nurodytų sąlygų.
   6. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
   7. Prekės gali būti grąžinamos į Pardavėjo prekybos vietą, nurodytą Pirkimo taisyklėse.
   8. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų būklę (kokybę), ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą pinigų sumą ir atlygina prekių pristatymo išlaidas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama naudojant tokį patį metodą, kokiu Pirkėjas apmokėjo už prekes.